Bygget på omsorg

Oticon blev grundlagt I 1904 for at hjælpe de hørehæmmede til at leve det liv, de ønsker, med den hørelse, de har. Det startede med at William Demants hustru var stærkt hæmmet af hen-des svigtende hørelse, og det var således ganske naturligt for Demant at hjælpe sin hustru. Han formåede at hjælpe sin hustru og dermed ønskede familien at hjælpe andre hørehæmmede. Denne historie har været en gennemgående ting og ånden i Oticon. De hjælper mennesker, hvor de kan, og tager et samfundsmæssigt ansvar.
Virksomheden er i dag verdens næststørste høreapparatproducent. Virksomheden er kendt for mere end blot sine produkter. Ord som spaghettiorganisation, teamstruktur og medarbejdersyn er noget af det, der karakteriserer virksomheden og tegner profilen såvel indadtil og udadtil. Teamstrukturen og det stærke fokus på den enkelte medarbejder afspejles også i Oticons slogan ”People First ” og i det formulerede medarbejdersyn. Heri hedder det, at ”Oticon ønsker at være en virksomhed af glade medarbejdere, der er stolte af deres arbejdsplads og virksomhedens produkt. Arbejdspladsen skal være et sted, hvor der er respekt for individet og den måde, hvorpå mennesker agerer i forhold til hinanden, kunder og samfundet”.
Projektet og ideen bag Landsbyen følger dermed godt i tråd med virksomhedens historie, baggrund og ånd. Oticon er bygget på omsorg, respekt for mennesker og det at alle mennesker har potentiale, ressourcer og kan bidrage. Disse ting vil projektet føre videre, hvormed Oticons eftermæle i Tilsted vil fortsætte i samme ånd.


oticon-pf

Thy Innovation

Ånden i projektet falder ind i den bevægelse, som allerede pågår i Thy. Man finder den ikke kun i Thisted by, eller ifm. byområder. Der er flere forskellige ting, der er med til at fremme Thy området. Et eksempel på byudvikling, som i dette projekt, er Vestervig. Byen er kåret som årets landsby 2015, og det blomstrende fællesskab er med til at sætte byen på Danmarkskortet. Deres engagement har resulteret i Multihal med fitnesscenter, erhvervsliv, fælles områder, markeder, fælles spisning mm. Man er gået sammen omkring de stedbundne ressourcer, byen har og byde på, og derigennem få det bedste ud af det.

Innovationsånden i Thy strækker sig videre end dette. Igennem en koordination ud fra den fælles strategiplan for udvikling ”Thy på Forkant” bliver der samlet kræfter inden for 4 hovedområder: 1. Ressourcer, 2. Landbrug, 3. Klima og 4. Fiskeri. Fælles for alle områder er, at man udnytter eksisterende ressourcer og muligheder. Dog vigtigst af alt, at man spiller ind i nærområdet, og herigennem at få fælles succes. Her kan nævnes mange eksempler – Cold Hawaii, månegrisprojektet i Faddersbøl inden for landbruget, opstart af Ocean House i Hanstholm inden for Fiskeri, udnyttelse af Nationalpark brandet af lokale produktionsvirksomheder, bølgeenergi, testcentret i Østerild samt slagteriet Tican.

En virksomhed der virkelig har formået at eksponere denne ånd er Dragsbæk Margarinefabrik med deres reklamer for Bakkedal.

Denne måde at arbejde på, er en del af Thy`s DNA. Det er den måde, der arbejdes på, den måde man ånder og lever.


Mangfoldighed

Noget af essensen i projektet er omfavnelsen af mange målgrupper og herunder aldersgrupper. Rammen for liv bliver skabt i samspillet mellem mange forskellige parter, hvor vi alle i samarbejde vil skabe synergi imellem vores aktiviteter og ressourcer. På denne måde vil vi kunne imødekomme alles interesser. Dette afspejler sig også i, at driften i dagligdagen vil fungere ved at partnere i huset vil hjælpe hinanden på forskellige områder. F.eks. vil kantinen/cafeteriaet servicere alle parter – erhvervslejere, beboere, motionister i fitnesscenteret, borgere fra lokalområdet mv. Endvidere vil beboerne kunne lave deres vedligeholdelsestræning i fitnesscenteret, pedellen bruge gulvvaskemaskinen til multihallens gulv, beboerne kan sidde og kigge på at gymnastikholdet træner, skolen og børnehaven/vuggestuen samt de lokale dagplejere vil komme og benytte motorikrum, fællesarealer og multihal – og mange andre mulige kombinationer.

Interessenterne som vil have sin daglige gang i huset vil alle skulle være åbne for dette samarbejde, da vi herigennem kan få rammen og livet til at blomstre. Derigennem vil vi løfte opgaven og udnytte de pludseligt opstået stedbundne ressourcer i fabriksbygningerne på Tilstedvej 73 i Thisted. Herved udnytte disse ressourcer til vores hovedformål, at skabe kvalitetsliv og aktiviteter i lokalområdet ved at vi interagerer meget mere med hinanden end tidligere set og gjort andre steder.