Foreningsdelen

Foreningsdelen i Landsbyen vil bestå af multihallen, forsamlingshuset og legelandet. Alle de områder som henvender sig til et aktivt liv og borgerne i lokalområdet. Det er alt sammen noget, som der er blevet arbejdet intenst med som en del af Tilsted Piloterne, og planerne videreføres som en del af Landsbyen.

Opbygning af Foreningsdelen

Områderne i foreningsdelen vil blive administreret af Bygningsdelen, men driften af områderne vil køre igennem et haludvalg. Haludvalget vil være en forening, som arbejder som en støttefunktion til Bygningsdelen.

Arbejdet omkring foreningen vil der komme meget mere om senere.