Støtteforening til Landsbyen

Der arbejdes med at lave en støtteforening til Landsbyen. Rammen herfor, indholdet og deres virke er noget, som vil blive formet hen ad vejen, som projektet skrider frem. Her kan du læse lidt mere omkring de indledende tanker.

Landsbyen skal være et sted, hvor fællesskab og aktivitet kan blomstre. Et sted hvor mennesker kan mødes med andre, som har lignende interesser, og hvor der vil være rum og plads til udfoldelse på forskellige niveauer. Dette værende kreative ting såsom at strikke eller male, eller bare at man kan komme og mødes med andre over en kop kaffe.

Vi ønsker at borgerne vil blive en del af huset, og bidrage til det liv og fællesskab Landsbyen vil blomstre af. Det er vores plan sammen med frivillige, at samle frivillige kræfter på foreningsbasis, til at skabe denne unikke støtteforening til Landsbyen. Herigennem at hjælpe med at være bindeled til foreninger og interessenter, samt være med til at koordinere og planlægge forskellige aktiviteter. Dette vil ske i tæt samarbejde med medarbejderne i huset.

Eksempler på ting, som støtteforeningen kunne være med til at arrangere er banko, sommerfest og malerhold.

Vi i Landsbyen har brug for frivillige, der gerne vil være med til at indgå som en del af Landsbyens støtteforening. Derfor har vi behov for at høre fra folk, som kunne være interesseret i at være en del af Landsbyen igennem en støtteforening, hvad man har lyst til at bidrage med, og om man har nogle forslag/ideer til, hvordan det kunne arrangeres. Kontakt Tina eller Elisa på telefon eller mail, hvis du vil vide mere herom eller har inputs hertil.