Præsentationsmateriale

Her kan du finde materiale fra vores præsentationsmøder og andet, som vi har brugt af kommunikationsmateriale.

Under lokalindsamlingen i oktober måned har indsamlerne udover folderen, som findes oven for, forskellige aftaler med rundt. Aftalerne kan findes her.

Tilsagnserklæring – privat aftale,  Kontrakt_erhverv – erhvervsaftale og  sponsoraftale

Materiale fra det tværfaglige forløb fra VIA University College i Holstebro med inputs fra 22 grupper repræsentereret ved alle campus` uddannelser ud fra temaerne sociale mursten og udsatte grupper, hvor Landsbyens koncept har været casen.

Idékatalog Forår 2018 DTE