Sundhedsdelen

Sundhedsdelen vil levere pleje og omsorgsydelser ud fra friplejeboligloven. Det vil være et tilbud, hvor pædagogik og etik er en del af tilgangen i hverdagen. Vores samarbejde omkring kerneydelsen sker igennem refleksion og den anerkendende tilgang. Hermed skabes der professionelle relationer, og opnås rummelighed og inklusion. Dynamikken mellem medarbejder og borgeren skal være med til at skabe muligheder for læring og udvikling ud fra respekt for det enkelte menneske. Det er med udgangspunkt i 24 plejeboligpladser. Derudover arbejdes der på, om det vil være muligt at etablere 6 hospice pladser.

Opbygning af Sundhedsdelen

Sundhedsdelen vil være en afdeling i Landsbyen med hovedformålet at levere pleje og omsorgsydelser, og vil være en af lejerne i Landsbyen i form af servicearealer mm. Tilladelse til at arbejde under friplejeboligloven søges der om ved Sundhedsstyrelsen. Der arbejdes med at oprette et alternativt døgndækket tilbud i området. Det faglige indhold kan der læses mere om i følgende materiale – Faglig sammensætning. Som udgangspunkt vil køkkenet og kantinen blive drevet som en del af Sundhedsdelen, hvor der dagligt skal laves mad til beboere, medarbejdere, pårørende og borgere fra lokalområdet

Plejeboliger

Her ses den foreløbige skitse over en plejebolig.

De 24 plejeboliger vil hører ind under Sundhedsdelens virkeområde, som en del af friplejehjemmet. For at være kandidat til en af friplejeboligerne skal man være visiteret til et døgndækket tilbud af en kommunal visitationsmyndighed ud fra Serviceloven. Det er derfor igennem sin bopælskommune, at man kan blive skrevet op til en af lejlighederne.

Hver bolig vil have eget bad, soveværelse, stue og the-køkken. Boligen vil i gennemsnit være mellem 70-75 m2 inkl. fællesarealer. Størrelsen og andelen af fællesarealer vil følge lovgivningen omkring almene boliger. Afregning af husleje vil ske direkte til Bygningsdelen, og vil også blive fastsat ud fra Almenboligloven. Ved indflytning vil der skulle betales 3 måneders husleje som indskud. Til hver enkelt lejlighed vil der være separate målere, og afregning af el, vand, varme vil ske direkte til leverandøren.

Herudover vil der skulle betales separat for indboforsikring, telefoni, TV, internet o. lign. Information omkring disse ting vil være en del af introduktionen, når man er ny beboer i Landsbyen. En del af informationen når man flytter ind vil tage udgangspunkt i noget velkomstmateriale, hvor man kommer omkring forskellige emner. Et foreløbigt udkast til dette kan læses her Velkomstfolder til beboerne.

Som en del af Sundhedsdelen vil man kunne komme på fuld kost, som følger den kommunale takst på ca. 3.500 kr.

For spørgsmål, behov for mere information eller en snak om hvordan det fungere, kan man kontakte Tina Severinsen.

Fremtidige medarbejdere

Hvis man som medarbejder, kan se sig selv bidrage positivt til visionen for Landsbyen, arbejder med stor kvalitet i sin faglighed, og arbejder med en værdibaseret tilgang i sin relation, så er man en sådan type medarbejder som vil kunne få arbejde i Landsbyen. De fremtidige medarbejdere vil blive ansat i henholdsvis Bygningsdelen og Sundhedsdelen alt efter deres ansvarsområde. Sammenhængskraften består i, at vi i dagligdagen alle hjælper hinanden. Der forventes at skulle ansættes ca. 40 medarbejdere i alt inden for forskellige kategorier og faggrupper.

Der vil løbende blive annonceret og slået stillingsopslag op, når behovet for at ansætte kommer. Størstedelen af medarbejderne vil blive ansat i Sundhedsdelen. Opslag hertil forventes at komme i foråret 2019.

Nedenfor er en liste over de forskellige faggrupper, som Landsbyen vil rumme fremover.

Faggrupper

 • SSA – Social- og sundhedsassistent
 • SSH – Social- og sundhedshjælper
 • Sygeplejerske
 • Pædagog
 • Ernæringsassistent
 • Køkkenleder – kok/økonoma
 • Administrativmedarbejder – bogføring/receptionist/sekretær
 • Ejendomsserviceleder
 • Tekniskservice medarbejder
 • Fysioterapeut
 • Teamleder – sygeplejerske/SSA
 • Rengøringsassistent
 • Aktivitets- og frivilligkoordinator

Medarbejderprofil

Visionen og det værdibaseret arbejde er en vigtig del af konceptet for Landsbyen. Dette skal også skinne igennem i den medarbejderstab, der skal være med til at løfte opgaven ind i fremtiden. Den medarbejderprofil der søges efter skal derfor kunne se sig selv i følgende værdisæt:

 • Betragter ethvert menneske som unikt og værdifuldt
 • Styrker det enkelte menneske og ligeværd
 • Respekterer andres holdninger, meninger, værdier og levevis
 • Giver plads til livsglæde, medindflydelse, engagement for beboere, pårørende, frivillige og medarbejdere
 • Førende aktør og et attraktivt alternativ inden for sit kerneområde
 • Udvikler nye områder og anvende den nyeste viden
 • Skaber sammenhængskraft
 • Være med til at inddrage nærområdet, interessenter og frivillige
 • Muliggør professionelle relationer med fokus på nærvær